Colaboratori

Avantaje

Aplicaţia online nu are ca scop imitarea în mediul virtual al unui banal catalog şcolar. Utilizarea acestui tip de software presupune mult mai mult decât un instrument de introducere şi apoi vizualizare a notelor, absenţelor şi mediilor şcolare. Marele beneficiu îl reprezintă puterea informaţiei. Astfel, toate situatiile şcolare, toţi elevii, toate cadrele didactice, încadrările, orarele, istoricul sunt date adunate în sistem centralizat de unde se pot extrage cu uşurinţă rapoarte şi situaţii statistice care mai apoi pot fi prelucrate şi salvate.

Iată mai jos doar cateva dintre avantajele ce survin prin utilizarea serviciilor oferite de Catalog-EDU:

Conducerea unităţii

 • Posibilitatea de a genera diverse situaţii şi rapoarte statistice solicitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Inspectoratele Şcolare Judeţene.
 • Posibilitatea de a implementa, la cererea unităţii, de noi rapoarte, statistici şi grafice care pot uşura munca personalului didactic.
 • Toate rapoartele menţionate anterior se pot exporta în format Word, Excel sau Pdf, pentru a putea fi prelucrate şi mai apoi salvate.
 • Informarea cu uşurinţă a tuturor părinţilor asupra noutăţilor, diverselor evenimente şcolare organizate, concursuri sau orice alte informaţii utile de care pot beneficia părinţii elevilor.

Profesori si diriginţi

 • Administrarea facilă a notelor şi absenţelor.
 • Obţinerea de diplome de merit pentru activitatea pe site.
 • Înscrierea în comunitatea cadrelor didactice ce aparţin unităţilor de invăţământ afiliate.
 • Automatizarea procesului de încheiere a situaţiei şcolare semestriale şi anuale.
 • Posibilitatea de a contacta cu uşurinţă părinţii elevilor prin intermediul mesajelor.
 • Afişarea a diferite rapoarte generale, statistici şi grafice.

Părinţi si elevi

 • Accesul rapid şi facil la situaţia şcolară: note, absenţe, medii, foaie matricolă.
 • Vizualizarea informaţiilor legate de activitatea elevului: orar, materii studiate, profesori.
 • Posibilitatea de a contacta profesorii într-un mod direct, fără nevoia deplasării.
 • Posibilitatea de a fi contactat direct de către profesorii elevului.
 • Primirea de mesaje cu noutăţi, sondaje, evenimente, concursuri din partea conducerii şcolii.